Felvételi tájékoztató

Kedves Diákok, Tisztelt Szülők!

Intézményünk a 2015/2016-ös tanévre a következő képzések indítását tervezi:

Szakközépiskola
  • 4 évfolyamos mezőgazdaság ágazatos képzés: 56 fő (01 kód)

  • 4 évfolyamos élelmiszeripari ágazatos képzés: 12 fő (06 kód)

  • 4 évfolyamos közgazdasági ágazatos képzés: 68 fő (02, 03 kód)

Az induló két közgazdasági ágazatos osztály közül az egyikben (02 kód) magasabb óraszámban tanulják a diákok az informatikát, a másikban (03 kód) pedig az angol nyelvet.
Szakközépiskolai osztályainkban 9. évfolyamon megkezdődik a szakmai tárgyak oktatása, mellyel speciális ismeretekhez jutnak diákjaink a választott szakmai ágazat területén. A négy éves ágazati képzés érettségije után 1 év alatt technikus szakképesítés megszerzésére van lehetőség az alábbiak szerint:
  • mezőgazdasági ágazaton: Mezőgazdasági technikus és Állattenyésztő és állategészségügyi technikus,

  • közgazdasági ágazaton: Pénzügyi-számviteli ügyintéző és Vállalkozási és bérügyintéző,

  • élelmiszeripari ágazaton: Élelmiszeripari technikus végzettséget szerezhetnek tanulóink.

A felvételi során 4 évfolyamos képzésre való jelentkezés esetén az általános iskola 7. év végi és 8. félévi eredményeket vesszük figyelembe a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia és kémia. A jelentkező tanuló minden felső tagozatos osztályzatát bekérjük.

Gimnázium
  • 4 évfolyamos gimnáziumi sportiskolai osztály (fiú, lány): 34 fő

Gimnáziumi sportiskolai osztályunk a Debreceni Labdarúgó Akadémia oktatási egysége az új Edzőközpont közelében, ahol diákjaink időbeosztása és a speciális szakmai tantárgyak egyaránt lehetővé teszik a sportkarrier, a továbbtanulás megalapozását.
Érettségi után tanítványaink Sportedző (futball) végzettséget szerezhetnek.
A felvételi során az általános iskola 7. év végi és 8. félévi eredményeket vesszük figyelembe a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és testnevelés. A jelentkező tanuló minden felső tagozatos osztályzatát bekérjük.
További követelmény: A sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálat követelményeinek való megfelelés, valamint sportedzői javaslat, melyet kérünk a jelentkezési lap mellé csatolni. A sportszakmai válogatást a DVSC szakemberei végzik.

Felvételi tájékoztató füzet...
Nyílt nap programja...
Felvételi eljárás...

Ökoiskola

Iskolai rendszerű technikus képzéseink

Köszönetnyilvánítás

"TANULHATSZ-FEJLŐDHETSZ" projekt bemutatása

"Generationsbrücke” - "Generációk közötti híd”

Debreceni Labdarúgó Akadémia

Referencia-intézmény

Leonardo program

Jó gyakorlataink

Kompetencia alapú oktatás

Debreceni Diákönkormányzatok

Lap tetejére